กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. 500 อัตรา รับสมัคร 12 – 17 มีนาคม